Public relation

zpět k výpisu

Spor o úpadek dlužníka, první fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního záko

Tým KONREO, v.o.s. se zúčastnil semináře na téma spor o úpadek dlužníka, první fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona