O nás

Společnost KONREO, v.o.s. vykonává činnost insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením. Společnost má mimo jiné zkušenosti s více než tisícem insolvenčních řízení. Mezi její činnosti patří rovněž výkon funkce likvidátora.

V čele společnosti stojí JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA, Mgr. Petr Šívara a Mgr. Adéla Němcová. Všichni společníci jsou zapsáni v seznamu insolvenčních správců.

Lukáš Zrůst je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde získal magisterský titul. Titul doktora práv získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to na katedře finančního práva a finanční vědy, kde v současné době dále akademicky působí. Lukáš Zrůst dále mimo jiné úspěšně absolvoval vzdělávací program MBA v oboru daně, účetnictví a controlling a vzdělávací program LL.M v oboru obchodního práva v kontextu práva EU. Úspěšně složil zkoušku insolvenčního správce a zvláštní zkoušku insolvenčního správce. Je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti. Lukáš Zrůst je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu a je vedoucím autorem chystaného komentáře k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

Petr Šívara absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1997, od roku 2001 byl spolupracující advokát a následně associate partner v pobočce významné zahraniční kanceláře se zaměřením na M&A Transakce due diligence a daňové právo. Od roku 2013 působí Petr Šívara jako samostatný advokát a úspěšně absolvoval rovněž zkoušky insolvenčního správce. Petr Šívara hovoří plynně německy a anglicky a příležitostně přednáší na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

Adéla Němcová je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a úspěšně složila zkoušky insolvenčního správce. Od roku 2018 působí jako samostatný advokát.

 

Společnost KONREO, v.o.s. stojí na silném personálním základě, dotvářeném, kvalifikovaným týmem složeným z odborníků z oblasti práva a ekonomie, který se opírá o rozsáhlé administrativní zázemí. Za účelem zajištění efektivního průběhu insolvenčního řízení společnost úzce spolupracuje s předními advokátními kancelářemi, daňovými poradci, znalci, auditory, mediálními poradci a realitními a dražebními společnostmi.

Vedení společnosti má zájem na neustálém vzdělávání a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců, a to především prostřednictvím odborných seminářů, konferencí a akademické činnosti.