Public relation

zpět k výpisu

Režim pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených v případě řešení úpadku dlužníka

Tým KONREO, v.o.s. se zúčastnil semináře na téma režim pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením, aktuální otázky insolvenčního řízení.