Public relation

zpět k výpisu

Konference Insolvence 2016

JUDr, Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA se dne 10. 6. 2016 účastnil odborné konference zaměřené na insolvenční právo. Na konferenci vystoupili řečníci: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., JUDr. Michal Žižlavský, Prof. Dr. Alexander Bělohlávek, JUDr. František Púry, Ph.D. a Mgr. Rostislav Krhut. Mezi témata konference patřila především novela insolvenčního zákona, připravované změny institutu oddlužení, nové nařízení EU v oblasti přeshraničních insolvencí, vybrané trestněprávní aspekty insolvenčního práva, standarizace insolvenčních procesů a výstupů a představení návrhů kolegia místopředsedů krajských soudů.