Public relation

zpět k výpisu

Insolvence 2016: 10 let od vyhlášení Insolvenčního zákona přínosy a zklamání

JUDr, Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA se dne 26. 4. 2016 účastnil mezinárodní vědecké konference s názvem "10 let od vyhlášení Insolvenčního zákona přínosy a zklamání" pořádané Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou podnikohospodářskou ve spolupráci s Centrem restrukturalizace a insolvence pod záštitou rektorky VŠE v Praze prof. Ing. Hany Machové, CSc.