ZOOT a.s.

AKTUÁLNĚ:

Dne 30. 1. 2019 bylo vyhlášeno moratorium na majetek společnosti ZOOT a.s., předběžným správcem byla ustanovena společnost KONREO, v.o.s.
 
Vzhledem k tomu, že platnost moratoria vyprší dne 30. 4. 2019, rozhodla se společnost ZOOT a.s. řešit svou tíživou hospodářskou situaci podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení tzv. předbalené reorganizace, kterou podporuje většina věřitelů společnosti. Podrobné informace naleznete v reorganizačním plánu, který společnost zveřejnila na adrese: https://corporate.zoot.cz/novinky/, kde se s jeho textem můžete detailně seznámit.
 
Reorganizace je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

Bližší informace o řízení rovněž naleznete v insolvenčním rejstříku na adrese:
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=864E7C73432C63ADE05333F21FAC1578

Informace týkající se již skončeného moratoria společnosti ZOOT a.s. naleznete v insolvenčním rejstříku na adrese:
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=7F2852DEEDF87A4DE05333F21FAC86C9