AMATI - Denak, s.r.o.

Dne 1. 11. 2019 byl zjištěn úpadek společnosti AMATI - Denak, s.r.o., insolvenčním správcem byla ustanovena společnost KONREO, v.o.s. – kdy funkci insolvenčního správce vykonává JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D.,​ BA (Hons), LL.M., MBA.

Dne 5. 2. 2020 byl Krajským soudem v Plzni na majetek dlužníka AMATI - Denak, s.r.o. prohlášen konkurs.

Dne 1. 10. 2021 nabyla účinnosti smlouva o koupi obchodního závodu dlužníka AMATI - Denak, s.r.o. a obchodní závod dlužníka byl převeden na nabyvatele, společnost WP TRADE s.r.o., kupní cena činila 27.889.400,- Kč.

Aktuálně je v insolvenčním řízení veden incidenční spor o vlastnictví historické sbírky hudebních nástrojů, po jeho ukončení a případním prodeji sbírky, předpokládá insolvenční správce ukončení řízení.


Pro více informací o řízení nás můžete kontaktovat na e-mailu: kancelar@konreo.cz, nebo na tel. č. 515 530 500.

Průběh insolvenčního řízení můžete sledovat zde: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=926854CD7B797D3CE05333F21FAC1F7A