AMATI - Denak, s.r.o.

 AKTUÁLNĚ:

Dne 1. 11. 2019 byl zjištěn úpadek společnosti AMATI - Denak, s.r.o., insolvenčním správcem byla ustanovena společnost KONREO, v.o.s. – kdy funkci insolvenčního správce vykonává JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D.,​ BA (Hons), LL.M., MBA.

Dne 5. 2. 2020 byl Krajským soudem v Plzni na majetek dlužníka AMATI - Denak, s.r.o. prohlášen konkurs.

Dne 17. 5. 2021 bylo zahájeno opětovné výběrové řízení za účelem zpeněžení obchodního závodu dlužníka jedinou smlouvu. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách zprostředkovatele prodeje, společnosti PROKONZULTA, a.s. pod následujícím odkazem:

https://www.prokonzulta.cz/vyberove-rizeni/obchodni-zavod-amati-denak-s-r-o-kraslice-m21PP000046

Pro více informací o řízení nás můžete kontaktovat na e-mailu: kancelar@konreo.cz, nebo na tel. č. 515 530 500.

Průběh insolvenčního řízení můžete sledovat zde: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=926854CD7B797D3CE05333F21FAC1F7A