VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

KONTAKT PRO MÉDIA:

Roman Pařík, PR PA RT NE RS 
Tel.: +420 777 236 267
E-mail: 
rp@prpartners.cz

Insolvenčním správcem je společnost KONREO, v.o.s. – kdy funkci insolvenčního správce vykonává JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA.

Pro více informací o insolvenčním správci jděte na: https://www.konreo.cz/O-nas

Pro více info o řízení: https://isir.justice.cz/

Tisková zpráva insolvenčního správce zde: https://www.konreo.cz/Media/Tiskove-zpravy/VITKOVICE-MECHANIKA-a-s


 AKTUÁLNĚ:

 
Dne 10. 8. 2018 byla povolena reorganizace společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a.s., insolvenčním správcem byla ustanovena společnost KONREO, v.o.s., bližší informace zde:
 
 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=34663257
 

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. podal ke Krajskému soudu v Ostravě dlužnický insolvenční návrh, ve kterém mimo jiné shrnuje svoji aktuální hospodářskou situaci a navrhuje, aby soud zjistil úpadek dlužníka. Vzhledem k tomu, že dlužník nepovažuje za efektivní řešit svůj úpadek konkursem, navrhuje reorganizaci svého závodu (podniku). Výhodnost řešení dlužníkova úpadku reorganizací ve srovnání s konkursní variantou je uvedena v reorganizačním plánu, který byl dlužníkem předložen spolu s insolvenčním návrhem.

Reorganizace je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.