VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

KONTAKT PRO MÉDIA:

Jaroslav Martínek
E-mail: jaroslav.martinek@pppartners.cz
Tel.: 778 203 914

Insolvenčním správcem je společnost KONREO, v.o.s. – kdy funkci insolvenčního správce vykonává JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons).

Pro více informací o insolvenčním správci jděte na: https://www.konreo.cz/O-nas

Pro více info o řízení: https://1url.cz/GzWsv

AKTUÁLNĚ:

Dne 2. 12. 2020 bylo zahájeno výběrové řízení za účelem zpeněžení obchodního závodu dlužníka jedinou smlouvu. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách zprostředkovatele prodeje, společnosti GAUTE, a.s. pod následujícím odkazem:

https://www.verejnedrazby.cz/aukce/prodej-beziciho-podniku-on-going-concern-dluznika-vitkovice-heavy-machinery-a-s-5700/

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. podala ke Krajskému soudu v Ostravě dlužnický insolvenční návrh, ve kterém mimo jiné shrnuje svoji hospodářskou situaci a navrhuje prohlášení svého úpadku.

Dne 19. 3. 2020 byl zjištěn úpadek dlužnice VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., a insolvenčním správcem byla ustanovena společnost KONREO, v.o.s., dne 17. 7. 2020 byl na majetek společnosti prohlášen konkurs, bližší informace zde: https://1url.cz/YzWsb