VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

KONTAKT PRO MÉDIA:

Jaroslav Martínek
E-mail: jaroslav.martinek@pppartners.cz
Tel.: 778 203 914

Insolvenčním správcem je společnost KONREO, v.o.s. – kdy funkci insolvenčního správce vykonává JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons).

Pro více informací o insolvenčním správci jděte na: https://www.konreo.cz/O-nas

Pro více info o řízení: https://1url.cz/GzWsv

AKTUÁLNĚ:

Dne 26. 2. 2021 byla uzavřena smlouva o koupi obchodního závodu dlužníka VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., obchodní závod dlužníka byl s účinností ke dni 1. 3. 2021 převeden na nabyvatele, společnost SKATLOP a.s., kupní cena činila 1.211.500.000,- Kč.

Insolvenční správce aktuálně uspokojuje věřitele s pohledávkami za majetkovou podstatou a pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.