VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

KONTAKT PRO MÉDIA:

Eva Kijonková - tisková mluvčí
Tel.: +420 721 857 097
GSM: +420 721 857 097
E-mail: eva.kijonkova@ek-media.com


Insolvenčním správcem je společnost KONREO, v.o.s. – kdy funkci insolvenčního správce vykonává JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA.

Pro více informací o insolvenčním správci jděte na: https://www.konreo.cz/O-nas

Pro více info o řízení: https://isir.justice.cz/

Tisková zpráva insolvenčního správce zde: VHM_Tiskova-zprava-insolvencniho-spravce.pdf
 

AKTUÁLNĚ:

Dne 16. 3. 2018 byla povolena reorganizace společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., insolvenčním správcem byla ustanovena společnost KONREO, v.o.s., bližší informace zde:


https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=32997638
 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (dále jen „Dlužník“) podal ke Krajskému soudu v Ostravě dlužnický insolvenční návrh, ve kterém mimo jiné shrnuje svoji hospodářskou situaci a navrhuje prohlášení svého úpadku. Dlužník však nepovažuje za efektivní řešit svůj úpadek konkursem, a proto navrhuje reorganizaci svého závodu (podniku). Výhodnost řešení Dlužníkova úpadku reorganizací ve srovnání s konkursní variantou pak potvrzují i předběžné finanční analýzy a projekce zpracované ekonomickým poradcem Dlužníka společností Deloitte Advisory s.r.o.

Reorganizace je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.