Public relation

zpět k výpisu

Oddlužení fyzických osob – rizika a příležitosti insolvenčního zákona

JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA se zúčastnil semináře pořádáného pod záštitou Ústavně právního výboru a jeho předsedy, ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze se záštitou rektorky prof. Ing. Hany Machkové, CSc. na téma „Oddlužení fyzických osob – rizika a příležitosti insolvenčního zákona“.