Public relation

zpět k výpisu

Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu, režim subjektů finančního trhu po zániku jejich povolení k

Tým KONREO, v.o.s. se zúčastnil semináře na téma dohled ČNB nad subjekty finančního trhu, režim subjektů finančního trhu po zániku jejich povolení k činnosti.