Public relation

zpět k výpisu

Insolvence 2017: Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata

JUDr, Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA se dne 30. 5. 2017 účastnil mezinárodní vědecké konference s názvem "Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata" pořádané Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou podnikohospodářskou ve spolupráci s Centrem restrukturalizace a insolvence pod záštitou rektorky VŠE v Praze prof. Ing. Hany Machové, CSc.