Public relation

zpět k výpisu

Insolvenční zákon. Komentář - 4. vydání

JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA je spoluautorem čtvrtého vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona, a to konkrétně ustanovení týkajících se úpadku finančních institucí (banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, zajišťovny), tedy § 365 až 388 insolvenčního zákona a dále ustanovení týkajících se vztahu ke státům Evropské unie, tedy § 426 až 430a insolvenčního zákona.

Komentář reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od třetího vydání přijaty. Zejména pak reaguje na novelu provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., která vstoupila v účinnost 1. 7. 2017, seznamuje čtenáře s aktuálním výkladem jednotlivých ustanovení a rozšiřuje obzory čtenářů o zkušenosti z praxe insolvenčních soudů, jelikož je opět rozšířeno a doplněno o rychle se vyvíjející insolvenční judikaturu.

Čtvrté vydání komentáře je psáno z rozmanitých pohledů na insolvenci - kolektiv autorů tvoří insolvenční soudci, insolvenční správci, zvláštní insolvenční správci, státní zástupce i advokáti.
 
Komentář je k dostání na: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/insolvencni-zakon-komentar-4-vydani.p4247.html